Thị trường chăn nuôi tuần 8/3/2019-14/3/2019: Thị trường gà trắng 2 miền Bắc – Nam có những điều chỉnh trái chiều trong tuần qua do những diễn biến mới của tình hình cung-cầu

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí