Thị trường heo hơi tại miền Bắc sôi động hơn khi heo dân không còn nhiều, cộng với heo đi biên tốt hơn trong tuần này

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí