Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 02/12/2019: giá heo hơi tăng mạnh nhờ lực hồi phục tốt tại hầu khắp các tỉnh

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí