Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 20/3/2019

Nhờ được trợ lực từ chương trình mua heo vào kho trữ quốc gia nên hôm nay giá heo tại Trung Quốc tiếp tục tăng 0,14 tệ/kg, lên 15,46 tệ/kg, tương đương hơn 53.000 đồng/kg. Trong khi giá heo tại Vân Nam và Quảng Tây vẫn đạt thấp, khoảng 47-48.000 đồng/kg thì giá heo tại Tứ Xuyên tiếp tục tăng mạnh đạt hơn 60.000 đồng/kg.

Giá heo hơi  tại một số vùng Trung Quốc (tệ/kg ~ đồng/kg)

Khu vực

Ngày 20/03

Ngày 19/03

Tuần trước

Tệ/kg

VND/kg

Tệ/kg

VND/kg

Quảng Đông

15.08

52,130

15.09

52,170

15.29

Quảng Tây

13.79

47,670

13.89

48,020

13.71

Vân Nam

14.01

48,430

13.38

46,260

13.17

Phúc Kiến

16.80

58,080

16.72

57,800

15.83

Tứ Xuyên

17.47

60,390

17.13

59,220

16.67

Liêu Ninh

14.50

50,130

14.49

50,090

13.34

Hà Bắc

15.15

52,370

15.02

51,920

14.26

Sơn Đông

16.06

55,520

16.09

55,620

15.50

Giá trung binh cả nước

15.46

53,450

15.32

52,960

14.74

 

Tin miễn phí