Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 25/3/2019

Giá heo tại miền Nam Trung Quốc tiếp tục giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo giá heo bình quân cả nước giảm thêm 0,01 tệ/kg vào hôm nay, còn 15,21 tệ/kg, tương đương 52.500 đồng/kg. Tại Vân Nam và Quảng Tây, giá heo vẫn duy trì ở mức thấp, quanh 13 tệ/kg, tương đương 45.000 đồng/kg.

Giá heo hơi  tại một số vùng Trung Quốc (tệ/kg ~ đồng/kg)

Khu vực

Ngày 25/03

Ngày 24/03

Tuần trước

Tệ/kg

VND/kg

Tệ/kg

VND/kg

Quảng Đông

15.21

52,520

15.32

52,900

14.91

Quảng Tây

13.36

46,130

13.54

46,750

13.72

Vân Nam

13.00

44,890

13.53

46,720

13.28

Phúc Kiến

17.05

58,870

17.25

59,560

16.69

Tứ Xuyên

16.64

57,460

16.78

57,940

16.67

Liêu Ninh

14.53

50,170

14.51

50,100

14.28

Hà Bắc

14.95

51,620

14.90

51,450

14.77

Sơn Đông

16.03

55,350

15.98

55,180

15.94

Giá trung binh cả nước

15.21

52,520

15.22

52,560

15.09

Tin miễn phí