Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 3/7/2019

Giá heo tại Trung Quốc lình xình giảm nhẹ 0,03 tệ/kg vào hôm nay, còn 17,27 tệ/kg, tương đương trên 58.000 đồng/kg do lực giảm từ các tỉnh chăn nuôi chính khu vực miền Trung và miền Nam như Vân Nam, Tứ Xuyên. Hiện Vân Nam vẫn là tỉnh có giá heo giao dịch thấp nhất tại Trung Quốc với hơn 13 tệ/kg, tương đương hơn 44.000 đồng/kg.

Giá heo hơi  tại một số vùng Trung Quốc (tệ/kg ~ đồng/kg)

Khu vực

Ngày 03/07

Ngày 02/07

Tuầntrước

Tệ/kg

VND/kg

Tệ/kg

VND/kg

Quảng Đông

18.43

62,350

18.40

62,710

18.44

Quảng Tây

13.91

47,060

13.83

47,130

13.24

Vân Nam

13.14

44,450

13.65

46,520

13.27

Phúc Kiến

19.74

66,780

19.86

67,680

19.45

Tứ Xuyên

13.99

47,330

14.00

47,710

15.33

Liêu Ninh

18.83

63,700

19.00

64,750

19.39

Hà Bắc

18.39

62,210

18.38

62,640

19.20

Sơn Đông

18.53

62,690

18.60

63,390

18.82

Giá trung bình cả nước

17.27

58,420

17.30

58,960

17.48

Tin miễn phí