Thị trường heo hơi Trung Quốc ngày 8/3/2019

Giá heo tại Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh 0,43 tệ/kg, lên 13,47 tệ/kg, tương đương gần 47.000 đồng/kg do nhu cầu tiêu thụ phục hồi.

Trong thông báo mới nhất được phát đi vào hôm qua, Bộ NN Trung Quốc cho biết phát hiện ổ dịch tả mới tại thành phố Quý Cảng, tỉnh Quảng Tây, trên 1 trang trại có 3172 con trong đó có 20 con đã chết.

Giá heo hơi  tại một số vùng Trung Quốc (tệ/kg ~ đồng/kg)

Khu vực

Ngày 08/03

Ngày 07/03

Tuần trước

Tệ/kg

VND/kg

Tệ/kg

VND/kg

Quảng Đông

13.54

46,780

12.71

43,940

12.31

Quảng Tây

12.41

42,880

11.51

39,790

11.04

Vân Nam

12.55

43,360

11.89

41,100

11.96

Phúc Kiến

14.35

49,580

13.85

47,880

14.18

Tứ Xuyên

15.67

54,140

15.25

52,720

14.15

Liêu Ninh

12.09

41,770

11.84

40,930

11.10

Hà Bắc

12.88

44,500

12.18

42,110

11.46

Sơn Đông

14.16

48,920

13.68

47,290

12.27

Giá trung binh cả nước

13.47

46,540

13.04

45,080

12.28

 

Tin miễn phí