Tin giá heo hơi: Ngày mai (10/10), giá heo hơi miền Bắc dự kiến điều chỉnh tăng 2,000 đồng/kg

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi dự kiến điều chỉnh tăng 2.000 đồng/kg vào ngày mai (10/10), lên 61,500 đồng/kg.

Tin miễn phí