Tin giá heo hơi: Ngày mai (31/3), tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi dự kiến tăng từ 1.000-2.000 đồng/kg

Ngày mai (31/3/2019), giá heo hơi tại thị trường miền Bắc dự kiến điều chỉnh tăng từ 1.000-2.000 đồng/kg, đẩy giá heo bán ra  dao động từ 34.000-37.000 đồng/kg.

Tin miễn phí