Tính đến 21/7, Việt Nam tiêu hủy hơn 3.7 triệu con heo do ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí