Tính đên ngày 12 tháng 5, lượng thịt gia cầm nhập khẩu về Việt Nam trong năm 2020 đạt 102,23 nghìn tấn

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí