Tính đến ngày 27/3, tổng có 23 tỉnh, thành phố công bố có dịch tả heo châu Phi trên địa bàn

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí