Tính riêng 12 ngày đầu tháng 5, lượng thịt Heo (không kể chân và phụ phẩm) nhập về Việt Nam ước đạt gần 1.33 nghìn tấn.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí