Tính từ đầu năm đến ngày 16/06, lượng thịt Gia cầm nhập khẩu về Việt Nam trong năm 2020 giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2019 (tấn)

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí