Tổng đàn Heo nái của Trung Quốc tăng 3.6% so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận lần tăng trưởng dương đầu tiên so với cùng kỳ kể từ tháng 4/2018

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí