Trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng lượng thịt Heo và phụ phẩm nhập về Việt Nam ước đạt gần 75 nghìn tấn, trong đó thịt chiếm khoảng 40% (Đvt: Tấn)

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí