Trung Quốc cấm nhập một số gia cầm Mỹ

Trung Quốc cấm nhập khẩu gia cầm từ công ty hàng đầu của Mỹ Tyson Foods

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí