Trung Quốc sẽ bán đấu giá 40,000 tấn thịt heo đông lạnh từ kho dự trữ quốc gia

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí