Trung Quốc sẽ bán đấu giá thêm 10.000 tấn thịt heo từ khi trữ đông vào thứ 5 (26/09)

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí