Tuần 06/9-12/9/2019: Giá gà trắng tại miền Nam liên tục có điều chỉnh giảm do nguồn cung gà giao ngay ớn trong khi biểu gà lại khá to

Diễn biến giá gà trắng tại miền Bắc và miền Nam từ tháng 10/2016-Tuần 2 tháng 09/2019 (đồng/kg)

Tin miễn phí