Tuần 07/02/2020-13/02/2020: Do ảnh hưởng của virus corona khiến cho hàng gom đi Cam bị đóng băng, kéo giá gà trắng tại miền Nam bắt đầu lao dốc từ cuối tuần trước

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí