Tuần 22/2-28/2/2019: Thông tin về dịch tả heo châu Phí kéo giá heo khắp các vùng đồng loạt có điều chỉnh giảm

Diễn biến giá lợn hơi tại Đồng Nai và Thái Bình năm 2016-2019(đồng/kg)

Nguồn: CSDL AgroMonitor

Tin miễn phí