USDA: Trong tuần kết thúc 4/6, Trung Quốc tiếp tục huỷ mua 2.600 tấn thịt heo của Mỹ

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí